Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Bezoek van Erdoğan aan Iran

14 april 2015 - Turkije en Iran zien zichzelf als regionale grootmachten en daarom is er sprake van latente rivaliteit. Dat leidt soms tot felle uitspraken tegen de ander, zoals die van Erdoğan twee weken geleden dat Iran’s poging om de regio te domineren ontoelaatbaar is en dat Iran en de terreurbewegingen in Jemen zich moeten terugtrekken. Turkije steunt de door de Saoediërs geleide militaire campagne tegen de Houthi rebellen in Jemen, terwijl Iran de sji’itsche Houthi’s steunt. Met deze uitspraken voedt Erdoğan de overtuiging van de Iraanse politieke leiding dat hij sektarische verschillen onderstreept. Tegelijkertijd zijn Iran en Turkije belangrijke handelspartners en om handelsmissies uit te breiden gaan functionarissen regelmatig op staatsbezoek. 

Erdoğan’s uitspraken werden niet gewaardeerd door Iraanse functionarissen. Zij riepen op tot het afzeggen van het bezoek van de Turkse president en 65 Iraanse parlementsleden stonden erop dat Erdoğan zijn verontschuldigingen aan bood als voorwaarde om het bezoek door te laten gaan. Hier is niets van terecht gekomen, Erdoğan vloog gewoon zoals gepland op 7 april naar Teheran. Daar werd de Turkse president op het vliegveld ontvangen door de Minister van Communicatie (met opzet iemand met een lagere functie) en de militairen die aanwezig waren bij de ceremonie droegen vlaggen met sji’itsche symbolen erop. Wat Erdoğan daarvan vond, liet hij niet blijken. Als een volleerd diplomaat noemde Erdoğan de Iraanse president Rouhani zijn broeder en benadrukte hij dat Turkije en Iran samen moeten werken om tot een vreedzame oplossing te komen voor Jemen. Voor Erdoğan kwam het bezoek met rode loper op het juiste moment, zo vlak voor de verkiezingen. Hij bewijst daarmee dat hij banden met landen in de regio op presidentiële wijze kan onderhouden, waarvan tegenstanders het tegendeel beweerden.    

Tijdens het bezoek lag de nadruk op economische en handelszaken. De groei in het handelsvolume tussen Iran en Turkije is lager dan verwacht (in 2014 groeide het met $14 miljard). Erdoğan klaagde over de hoge prijs van gas dat Turkije importeert vanuit Iran. Turkije is een belangrijke handelspartner voor Iran, vanwege de doorvoer van gas vanuit Iran naar Europa. Iran is op haar beurt belangrijk voor Turkije, omdat Iran over veel olie en gas beschikt, wat Turkije zelf niet heeft. Tijdens het bezoek van Erdoğan aan Iran zijn er acht economische samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Het ging niet om grootse verdragen, maar omdat het bezoek net zo goed geannuleerd had kunnen worden, is het iets positiefs. Het lijkt erop dat de handelsbelangen voor beide landen belangrijker zijn dan de sunni-sji’a tegenstelling die vandaag de dag in Syrië en Jemen een rol speelt.

Het bezoek komt in een tijd waarin alle ogen op Iran gericht zijn in verband met de besprekingen over het akkoord tussen zes landen en Iran over het Iraanse atoomprogramma. Op 2 april zijn de partijen het eens zijn geworden over de belangrijkste zaken om eind juni een akkoord te kunnen sluiten. De Iraanse nucleaire capaciteit zal worden verlaagd, waardoor het Iran een jaar zou kosten om een atoombom te maken, en westerse landen zullen in ruil daarvoor de economische sancties afbouwen. Turkije heeft deze belangrijke stap officieel verwelkomd. Hoge Turkse functionarissen hebben wel laten weten dat ze het niet waardeerden dat Turkije niet betrokken werd bij de besprekingen. In 2010 hadden Turkije en Brazilië al een dergelijk akkoord opgesteld, maar dat werd door Washington niet serieus genomen. 

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije