Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Geweld tegen vrouwen in Turkije neemt toe

4 maart 2015 - Geweld tegen vrouwen in Turkije neemt toe. Zo’n 118.014 vrouwen en 16.140 kinderen hadden te maken met huiselijk geweld in 2014 en dit zijn slechts de geregistreerde incidenten. 294 vrouwen overleden als gevolg van huiselijk geweld afgelopen jaar, waaronder 40 vrouwen die onder wettelijke bescherming stonden. In januari 2015 alleen al werden in Turkije 26 vrouwen vermoord. De brute moord op de 20-jarige studente Özgecan Aslan begin februari heeft geleid tot protesten op straat en op de sociale media. 

In 2009 bleek dat 42% van de vrouwen slachtoffer is geweest van fysiek en/of seksueel geweld. Zo’n 90% van de slachtoffers heeft aangegeven geen steun te zoeken bij instellingen zoals politie of gezondheidsinstelling. Uit een rapport van de Human Rights Watch uit 2011, bleek dat de meeste problemen bij de bestrijding van geweld tegen vrouwen lagen bij handhavingambtenaren, rechters en aanklagers door gebrek aan kennis of omdat ze niet bereid waren iets te doen voor vrouwelijke slachtoffers. Bijkomende problemen waren de strenge controle door de familie en het gebrek aan privacy. Ook waren er niet genoeg opvanghuizen voor mishandelde vrouwen en de medewerkers van de opvang die er was, hadden niet genoeg ervaring of kennis. In 2012 werden er stappen genomen om hier verandering in te brengen door het ondertekenen van de Istanbul Conventie door Nederland en Turkije. Dit is een verdrag van de Raad van Europa voor de preventie en aanpak van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld. De Istanbul Conventie was de basis voor de nieuwe Turkse nationale wet ter bescherming van de familie en ter voorkoming van geweld tegen vrouwen. Deze wet heeft betrekking op  alle vrouwen, ongeacht hun burgerlijke status, en de wet stelt de politie in staat meer beschermingsmaatregelen nemen. De wet definieert geweld tegen vrouwen als een schending van de mensenrechten en een vorm van discriminatie.

Als deze informatie bekend is en nieuwe wetten van kracht zijn, hoe kan het dan dat geweld toe blijft nemen? Daar heeft de Turkse NGO ‘we will stop women murders’ een aantal redenen voor gegeven. Allereerst heeft het te maken met het feit dat het Turkse officiële beleid deugt, maar de retoriek van politici van de AKP de gelijkheid van vrouwen ondermijnt. Erdoğan zei onlangs dat ‘vrouwen zijn toevertrouwd aan mannen’, wat betekent dat mannen moeten beslissen over het leven van vrouwen. Daarnaast speelt snelle urbanisatie en de ontwikkeling van de maatschappij een rol. Vrouwen worden steeds meer onderdeel van de publieke ruimte en komen op voor hun rechten, dit geldt niet meer alleen voor hoog opgeleidde vrouwen, maar voor vrouwen uit alle groepen van de samenleving. De NGO denkt dat mannen geweld gebruiken omdat ze hun superioriteit niet willen verliezen. Als vrouwen opkomen voor hun rechten kan dat leiden tot een positieve verandering in de maatschappij, maar dit kan alleen als daders van geweld tegen vrouwen naar behoren worden bestraft en potentiële daders zo intimideert. Dit gebeurt niet in Turkije, vaak krijgen mannen minder celstraf dan de wet voorschrijft, terwijl vrouwen die doden uit zelfverdediging geen vermindering krijgen, aldus een recent artikel in al-Monitor. Zelfs als er wetten op papier staan die vrouwen moeten beschermen, is er geen politieke wil om ze in de praktijk te brengen, volgens de NGO.

Minister-president Ahmet Davutoğlu heeft aangekondigd dat er een campagne komt tegen het geweld en de overheid heeft een commissie ingesteld om onderzoek te doen naar geweld tegen vrouwen. İsmet Uçma van de AKP is een lid van de commissie en gaf aan dat sterke sociale controle vrouwen in de toekomst kan beschermen. Veel vrouwen geloven daar niet in, omdat het bekend is dat mensen de andere kant op kijken als ze een man op straat een vrouw zien slaan. Andere uitspraken van Uçma zijn ook niet goed ontvangen, zoals ‘als vrouwen fysiek sterk waren ze mannen ook zouden slaan’ en ‘populaire Turkse tv series degenereren de familie door ongepaste relaties te laten zien’. Vrouwelijke parlementariërs geven aan dat de AKP er niet in slaagt om deze diepgewortelde problemen op te lossen. Politici van de AKP zoeken oplossingen door vrouwen te beperken, bijvoorbeeld door gescheiden openbaar vervoer mogelijk te maken, in plaats daarvan zouden ze het gedrag van mannen moeten aanspreken.

De afgelopen weken zijn er protesten en campagnes geweest om aandacht te vragen voor en het stoppen van geweld tegen vrouwen in Turkije. Zo hebben veel mannen op 21 februari aan een ‘rokkenmars’ in Istanbul meegedaan om hun steun te betuigen aan vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van geweld vanwege hun kleding, die door anderen als provocerend wordt bestempeld. Op de sociale media zijn acties ontstaan zoals de twittercampagne #sendeanlat (vertel jou verhaal) waarbij in meer dan een miljoen tweets vrouwen vertellen hoe zij slachtoffer zijn geweest van fysiek geweld of seksuele intimidatie. Tegenreacties kwamen van mensen zoals Cemile Bayraktar, een blogger voor het pro-AKP dagblad Yeni Safak, die twitterde dat er in de VS elke twee minuten een vrouw wordt verkracht, dus ze hun mond moeten houden en Nihat Dogan, een populaire tv-persoonlijkheid, die twitterde dat “vrouwen die minirokjes dragen het recht niet hebben om ophef te veroorzaken als perverse mannen hen lastig vallen, omdat zij geen moraal meer hebben als gevolg van het seculiere systeem”. In weerwil van de media aandacht denken experts dat geweld toe zal blijven nemen en dat moordenaars en verkrachters na relatief korte straffen vrijgelaten worden. 

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije