Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Veiligheidswet leidt tot geweld in het parlement

26 februari 2015 - De AKP heeft een nieuwe veiligheidswet voorgelegd aan het parlement. Het wetsvoorstel bestaat uit 132 artikelen die de politie meer macht geeft. Leiders van de AKP geven aan dat de wet ingesteld moet worden om orde en veiligheid te garanderen, terwijl de oppositie denkt dat de wet van Turkije een politiestaat maakt. Wat staat er in de voorgestelde veiligheidswet?

De politie mag fouilleren en auto’s doorzoeken zonder toestemming van rechter of aanklager. Er is wel toestemming nodig van de hoofdcommissaris van de politie, die is aangesteld door bijvoorbeeld de gouverneur van de provincie die weer is benoemd door de overheid. Deze aangestelde overheidsfunctionarissen zullen bepaalde bevoegdheden overnemen van lokaal gekozen burgemeesters en aanklagers, waaronder de mogelijkheid om de politie opdracht te geven onderzoek te doen en het inzetten van publieke voertuigen tijdens demonstraties. Een ieder die de politiebevelen niet opvolgt, kan drie tot twaalf maanden celstraf krijgen. Een persoon die verdacht wordt van het plannen of het uitvoeren van een misdaad mag 24 uur in hechtenis genomen worden door de politie, momenteel mag alleen de rechterlijke macht dat. De politie mag iemand 48 uur vasthouden zonder dat de verdachte een rechter te zien krijgt als het om een collectieve actie gaat, zoals een demonstratie. Daarnaast mogen mensen, niet alleen op het politiebureau, maar ook thuis of op het werk verhoord worden. De politie mag ook twee keer zo lang, namelijk 48 uur, telefoongesprekken aftappen zonder (voorafgaande) toestemming van de rechter. Een dergelijke afluisteroperatie kan alleen stopgezet worden op bevel van het Gerechtshof van Ankara voor Zware Misdaden. De laatste ingrijpende veranderingen zijn dat de politie verdachten mag oppakken die een gevaar vormen voor anderen, mensen mag verwijderen van een plaats en vuurwapens mag inzetten tegen mensen die (pogen) molotovcocktails, explosieve of ontvlambare materialen, of soortgelijke objecten te gebruiken. Katapultjes, metalen platen en vuurwerk worden gezien als wapens waarvoor iemand tot vier jaar celstraf kan krijgen. Dit geldt ook voor mensen die hun gezicht bedekken of symbolen van illegale organisaties dragen tijdens protesten en demonstraties.

Premier Ahmet Davutoğlu en president Recep Tayyip Erdoğan pleitten voor de invoering van de nieuwe veiligheidswet, omdat ze die noodzakelijk achten voor de handhaving van de orde en veiligheid. Voorstanders van de wet geven aan dat Turkije geen keus heeft, nu de veiligheid van het land wordt bedreigd door terroristen van de Islamitische Staat. Er wordt benadrukt dat ook de EU en de VS maatregelen hebben genomen die de vrijheid van de burgers inperkt juist vóór de veiligheid van burgers. De overheid gebruikt de incidenten tijdens Koerdische protesten in 35 provincies van 6 tot 8 oktober in 2014, waarbij 50 doden zijn gevallen en veel schade is aangericht, als aanleiding voor het opstellen van de veiligheidswet.

De oppositie partijen zijn tegen de nieuwe veiligheidswet, omdat ze vinden dat de politie daardoor te veel (ongecontroleerde) macht krijgt. Bovendien zou de wet te vaag zijn en open staan voor misbruik. De politie mag volgens de nieuwe wet mensen verwijderen bij demonstraties, maar het is niet duidelijk waar die mensen naartoe genomen worden en hoe hun rechten worden beschermt. Daarnaast geeft de oppositie aan dat de politie alleen zou mogen ingrijpen tijdens demonstraties als er sprake is van geweld. Als zelfs een stok kan worden gezien als een wapen, waarop de politie mag reageren met vuurwapens, dan bestaat de kans dat dit buitensporig geweld in de hand werkt. Het overdragen van bevoegdheden van de burgemeester naar de gouverneur kan ertoe leiden dat de burgemeester celstraf krijgt als hij tegen het bevel van de gouverneur in zou gaan en dat is niet het geval in de EU, zoals de voorstanders beweren. De Turkse Bar Associatie heeft gewaarschuwd dat de wet grote gevolgen zal hebben voor het individu, omdat waarborging van zijn of haar rechten en vrijheden komt te liggen bij de overheid, waardoor mensenrechten makelijker geschonden kunnen worden. Deze angst komt niet uit de lucht vallen; de politie heeft  zich in het verleden meerdere malen schuldig gemaakt aan afluisterpraktijken en aan buitensporig geweld tegen demonstranten.

Tien van de 132 artikelen van de nieuwe veiligheidswet zijn op 22 februari aangenomen door het Turkse parlement na een debat dat slechts tien minuten duurde. De oppositie vindt dat ze tijdens het debat te weinig kansen kreeg om te spreken en dat het proces te snel ging, waarmee het tegen de parlementaire procedure inging. Na afloop begonnen de vrouwelijke leden van de pro-Koerdische HDP aan een sit-in en zij werden geholpen door leden van de CHP, terwijl ze riepen: “dit is een politiecoup, dit is een politiestaat”. Ook bedekten sommige parlementsleden van de oppositie hun gezicht, als protest tegen een van de doorgevoerde artikelen die  verbied  het gezicht te bedekken tijdens een demonstratie, waarop nu een celstraf staat van 3 tot 5 jaar. Het escaleerde en leidde tot gevechten met als gevolg bloedende hoofden en gebroken ribben en dat over een wet die het land juist veiliger moet maken. Erdoğan heeft desondanks aangegeven dat de veiligheidswet er hoe dan ook doorheen zal komen.

Agenda

Klik hier voor een uitgebreide agenda.

16 december
Boekpresentatie:
'De Vergeten Geschiedenis van mijn Grootvader Sulayman Hadj Ali'
Geschreven door Meltem Halaceli

Woensdag 16 december, 15:00-17:15 uur; Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam 


6 januari tot en met 16 maart 2016

Om de kennis van Nederlandse studenten over het Palestijns-Israelische conflict te vergroten en om het debat te verdiepen, biedt CIDI sinds 1988 een collegereeks aan over Israels politieke situatie. De colleges zijn bedoeld voor studenten met een bijzondere interesse voor Israel en het Midden Oosten.

De reeks bestaat uit elf colleges. De docenten zijn merendeels academici verbonden aan verschillende universiteiten in Nederland en experts op deelterreinen van de politieke situatie in het Midden-Oosten. De collegereeks is van universitair niveau maar ook toegankelijk voor studenten van hogescholen en toehoorders.

Kijk voor meer informatie op cidi.nl of mail naar cidi@cidi.nl.

6 oktober 2015 tot en met 31 januari 2016

Europalia Turkey

Verkiezingsuitslag: grafieken en kaarten

De onderstaande afbeeldingen laten zien wat de resultaten zijn van de Turkse verkiezingen van 1 november. Daarnaast is ook het verschil met de verkiezingen van 7 juni jl. in beeld gebracht.

Vacatures

Stage: Social Media Assistent (Nederlandse Consulaat-Generaal te Istanbul)

Het Consulaat-Generaal te Istanbul is voor een periode van 4-6 maanden op zoek naar een stagiair(e) die de functie van social media assistent kan vervullen. De stage start halverwege januari 2016 en eindigt halverwege april, mei of juni 2016. Als stagiair(e) in deze functie ben je onder meer verantwoordelijk voor het schrijven van blogs, tweets en teksten voor de website. Daarnaast draai je bij verschillende evenementen mee op de afdeling Pers en Culturele Zaken.

Is je nieuwsgierigheid gewekt? Klik dan hier voor meer informatie!

Kennis van Turkije

Het Turkije Instituut is een onafhankelijke instelling die zich richt op het vergroten van kennis over Turkije bij een divers Nederlands publiek.
Volg ons ook op:   

Het Turkije Instituut werkt samen met Turkish Studies at Leiden University en Leiden University Institute for Area Studies (LIAS)

Zoekt u een Turkije-expert voor een lezing of analyse?

Bent u op zoek naar een expert op het gebied van de politieke, sociale of economische situatie in Turkije? Wij kunnen u (op weg) helpen.

Lees meer...