Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Voortgangsrapport Turkije

13 oktober 2014 – Op 8 oktober heeft de Europese Commissie het jaarlijkse voortgangsrapport over Turkije’s toetreding tot de Europese Unie uitgebracht. Als positieve punten met betrekking tot toetreding worden Turkije’s humanitaire inspanningen voor Syrische en Iraakse vluchtelingen en de onderhandelingen over de Koerdische kwestie genoemd. Het rapport is echter vooral kritisch. Er is voornamelijk kritiek op de manier waarop Turkije omgaat met mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting.

Het volledige rapport is hier te downloaden.