Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Poetin bezoekt Turkije

3 december 2014 - Op 1 december was de Russische president Poetin voor een kort bezoek in Turkije. Hoewel de twee landen wat buitenlandse politiek betreft al geruime tijd met elkaar overhoop liggen, iets waar tijdens het bezoek ook aandacht aan besteed werd, stond het bezoek vooral in het teken van economische samenwerking. 

Een van de redenen waarom Moskou en Ankara uit elkaar lijken te drijven ligt in het verschil in inzicht over de alsmaar voortdurende burgeroorlog in Syrië. Waar Turkije van mening is dat de voornaamste schuldige in dit conflict de huidige Syrische president Bashar al Assad is, die wat Ankara betreft beter vandaag dan morgen van het toneel dient te verdwijnen, hebben de Russen zich vanaf het begin van de oorlog ferm achter het Syrische regime geschaard.

Een ander punt waarover Turkije en Rusland niet op een lijn zitten betreft de situatie op de Krim. Toen de Krim zich afgelopen maart afscheidde van Oekraïne en zich aansloot bij Rusland, werd dit door de meeste Russen als rechtmatig ervaren. Turkije heeft de annexatie, net als de meeste landen, echter niet erkend. Een extra reden hiervoor ligt in de aanwezigheid van Tartaren op de Krim, een etnische minderheidsgroepering die overwegend uit moslims bestaat en waar Turkije zich historisch gezien verbonden mee voelt.

De onenigheid tussen de twee landen neemt echter niet weg dat er reden is om economische banden te verstevigen. Tijdens het gesprek tussen Poetin en Erdoğan kwam duidelijk naar voren dat beide landen zich in willen zetten voor nauwere samenwerking op economisch gebied. Tijdens de bijeenkomst in Ankara zijn verschillende overeenkomsten getekend. Zo gaat Rusland de gasprijs voor Turkije met 6 procent verlagen. Daarnaast is voorgenomen om wederzijdse handel en investeringen te stimuleren.

Ook op het gebied van energie staat het een en ander te gebeuren. In 2011 hebben Turkije en Rusland gesprekken gevoerd over een te bouwen nucleaire energiecentrale in de provincie Mersin, waarvan de bouw door een Russisch bedrijf uitgevoerd zou gaan worden. Tijdens het bezoek van Poetin kwam naar voren dat het Turkse Ministerie van Milieu en Urbanisatie, ondanks protest van milieuactivisten, hier goedkeuring aan heeft gegeven. Halverwege 2015 gaat de bouw van start. Dat zou Turkije 22 miljard dollar op gaan leveren aan investeringen.

Tijdens zijn bezoek aan Ankara zei Poetin ook de stekker uit het uit South Stream project te willen trekken. De reden hiervoor zou ligt in de weigering van de EU om aan het project mee te werken. Het project, waarbij Russisch gas door middel van een gasleiding in de Zwarte Zee naar Bulgarije, en vanuit daar naar andere landen in de Balkan en Centraal-Europa vervoerd zou gaan worden, werd veelal gezien als een manier waarop Rusland zijn overwicht kon laten zien. Mede door de crisis in Oekraïne wil de EU minder afhankelijk zijn van Russisch gas. Rusland kijkt nu naar mogelijkheden om een gasleiding aan te leggen die via Turkije loopt.  

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...