Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Arbeidsveiligheid in Turkije

14 november 2014 - De laatste maanden is Turkije meerdere malen opgeschrikt door rampen op de werkvloer. Allereerst de mijnramp in Soma in mei dit jaar, waarbij 301 mijnwerkers het leven lieten nadat er in een mijn een explosie optrad. Ook op 28 oktober haalde een mijnramp het nieuws: in Ermenek, in de provincie Karaman, kwam een mijn onder water te staan na een explosie. Van de 18 mijnwerkers die op dat moment in de mijn aan het werk waren zijn twee lichamen gevonden en geborgen. Van de andere 16 mijnwerkers is sinds de explosie geen teken van leven meer vernomen. Naast de mijnsector komt ook de bouwsector regelmatig negatief in het nieuws. Geregeld vallen op bouwterreinen doden en gewonden. In 2014 zijn in totaal rond de 1400 fatale ongelukken geregistreerd. 

Met deze gebeurtenissen hebben de desbetreffende bouwfirma’s en mijnbouwbedrijven zich de woede van veel Turken op de hals gehaald. Het wordt hen veelal verweten alleen voor het grote gewin te willen gaan, en zich daarbij niks aantrekken van de soms hachelijke omstandigheden waarin werknemers verkeren. Bedrijven zouden werknemers uitbuiten en geen of nauwelijks aandacht besteden aan fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. Ook de regering kreeg de nodige kritiek te verduren. Zo zou de regering de slechte arbeidsomstandigheden veelal negeren om zo een groot mogelijke winstgevendheid voor investeerders te kunnen garanderen. 

Op 12 november kwam de regering met een pakket aan maatregelen met als doel de arbeidsomstandigheden op werkplaatsen te verbeteren. De intensivering van controles op bouwplaatsen en mijnbouwbedrijven, financiële beloningen voor goede veiligheidsomstandigheden en straffen voor nalatigheid en ongelukken zijn de speerpunten van de hervormingen. Ook worden eigenaren van mijnbouwbedrijven verplicht om hun werknemers te voorzien van een levensverzekering.

De oppositie is echter van mening dat de maatregelen niet toereikend zijn omdat de structurele problemen op de Turkse werkvloer niet aangepakt worden. Levent Gök, fractievoorzitter van de CHP, noemt de intenties van de AKP onoprecht: ‘’Turkije wordt al 12 jaar bestuurd door de AKP, en al 12 jaar maken we soortgelijke gebeurtenissen mee’’. De oppositie pleit al langer voor het aannemen van een aantal artikelen uit de I.L.O. (International Labour Organization) conventie, waarin veiligheidsstandaarden voor de constructiesector gehandhaafd worden. Tot op heden is hier nog niks mee gebeurd.

De regering heeft al eerder stappen ondernomen om de situatie op werkplaatsen te verbeteren. Na een liftongeluk op een bouwplaats in september, waarbij 10 mensen omkwamen, is het aantal inspecties van bouwterreinen flink opgeschroefd en zijn de werkzaamheden op een groot aantal bouwterreinen stilgelegd. Naar de meest recente mijnramp in Ermenek loopt een onderzoek. De directeur en 4 managers van het mijnbouwbedrijf, Has Şekerler Madencilik Şirketi, zitten inmiddels vast wegens nalatigheid.  

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...