Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

De Turkse economie

10 september 2014 – De Turkse Current Account Deficit (CAD) is in het eerste halfjaar van 2014 gedaald. Dat bleek uit de cijfers die de Turkse Centrale Bank medio augustus publiceerde. De CAD is tussen januari en juni met 24,1% gedaald naar $24,1 miljard. De daling is onder meer te verklaren door een afname in de Foreign Trade Deficit. TÜİK, het Turkse Statistiekbureau, publiceerde in augustus de cijfers waarin te zien was dat de FTD in juli 2014 $6,46 miljard bedroeg. Ten opzichte van de $9,9 biljoen in juli 2013 is dit een afname van $3,44 miljard.

De Turkse inflatie heeft de verwachtingen overstegen in augustus. De inflatie bedroeg die maand 9.54 procent, bijna 2 procent hoger dan de voorspelling van 7,6 procent van de Turkse Centrale Bank en de 5 procent die de bank als target hanteert. De toenemende inflatie wordt vooral veroorzaakt door stijgende voedselprijzen (plus 14,4 procent) in vergelijking met augustus vorig jaar. Vicepremier Ali Babacan heeft de aanhoudende droogte in Turkije genoemd als reden voor deze stijging.

Hoewel de economische groei in Turkije in de afgelopen jaren significant was, zijn er ook zorgwekkende ontwikkelingen zichtbaar. Ondanks dat de Turkse economie nog steeds groeit, is het tempo waarin dat gebeurt in de afgelopen periode gedaald. In het  tweede kwartaal van 2014 is de Turkse economie met 2,1 procent gegroeid. De verwachting voor het einde van 2014 is dat de Turkse economie met gemiddeld 3,2 procent groeit. Ter vergelijking: in 2011 was dat nog 9 procent. Groei is vooral te zien in de landbouwsector en in de mijnbouw.

Het werkloosheidspercentage laat een lichte verbetering zien. Volgens de laatste cijfers, uit mei, lag het percentage werklozen op 8,8 procent. Dit is het laagste werkeloosheidspercentage sinds juli vorig jaar. Een groot deel van de werklozen bestaat uit jongeren in de leeftijdscategorie 15-24, waarvan het werkeloosheidspercentage inmiddels 15,8 procent bedraagt. De algemene werkloosheidscijfers zijn lager dan die van de Europese Unie aanvang (11,5 procent in juli).

Premier Davutoğlu heeft al aangegeven het economische beleid van Erdoğan te willen voortzetten. Het aanblijven van dezelfde ministers binnen het economische blok in het kabinet bekrachtigt deze continuering. Een belangrijk doel dat de regering zich ten doel heeft gesteld is terugdringen van de inflatie  tot de door de TCB gehanteerde inflatietarget van 5 procent. Daarnaast wil de regering het CAD terugdringen door het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te vergroten en door het plaatsen van nieuwe kerncentrales.

 

Agenda

Klik hier voor een uitgebreide agenda.

16 december
Boekpresentatie:
'De Vergeten Geschiedenis van mijn Grootvader Sulayman Hadj Ali'
Geschreven door Meltem Halaceli

Woensdag 16 december, 15:00-17:15 uur; Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam 


6 januari tot en met 16 maart 2016

Om de kennis van Nederlandse studenten over het Palestijns-Israelische conflict te vergroten en om het debat te verdiepen, biedt CIDI sinds 1988 een collegereeks aan over Israels politieke situatie. De colleges zijn bedoeld voor studenten met een bijzondere interesse voor Israel en het Midden Oosten.

De reeks bestaat uit elf colleges. De docenten zijn merendeels academici verbonden aan verschillende universiteiten in Nederland en experts op deelterreinen van de politieke situatie in het Midden-Oosten. De collegereeks is van universitair niveau maar ook toegankelijk voor studenten van hogescholen en toehoorders.

Kijk voor meer informatie op cidi.nl of mail naar cidi@cidi.nl.

6 oktober 2015 tot en met 31 januari 2016

Europalia Turkey

Verkiezingsuitslag: grafieken en kaarten

De onderstaande afbeeldingen laten zien wat de resultaten zijn van de Turkse verkiezingen van 1 november. Daarnaast is ook het verschil met de verkiezingen van 7 juni jl. in beeld gebracht.

Vacatures

Stage: Social Media Assistent (Nederlandse Consulaat-Generaal te Istanbul)

Het Consulaat-Generaal te Istanbul is voor een periode van 4-6 maanden op zoek naar een stagiair(e) die de functie van social media assistent kan vervullen. De stage start halverwege januari 2016 en eindigt halverwege april, mei of juni 2016. Als stagiair(e) in deze functie ben je onder meer verantwoordelijk voor het schrijven van blogs, tweets en teksten voor de website. Daarnaast draai je bij verschillende evenementen mee op de afdeling Pers en Culturele Zaken.

Is je nieuwsgierigheid gewekt? Klik dan hier voor meer informatie!

Kennis van Turkije

Het Turkije Instituut is een onafhankelijke instelling die zich richt op het vergroten van kennis over Turkije bij een divers Nederlands publiek.
Volg ons ook op:   

Het Turkije Instituut werkt samen met Turkish Studies at Leiden University en Leiden University Institute for Area Studies (LIAS)

Zoekt u een Turkije-expert voor een lezing of analyse?

Bent u op zoek naar een expert op het gebied van de politieke, sociale of economische situatie in Turkije? Wij kunnen u (op weg) helpen.

Lees meer...