Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

De Turkse economie

10 september 2014 – De Turkse Current Account Deficit (CAD) is in het eerste halfjaar van 2014 gedaald. Dat bleek uit de cijfers die de Turkse Centrale Bank medio augustus publiceerde. De CAD is tussen januari en juni met 24,1% gedaald naar $24,1 miljard. De daling is onder meer te verklaren door een afname in de Foreign Trade Deficit. TÜİK, het Turkse Statistiekbureau, publiceerde in augustus de cijfers waarin te zien was dat de FTD in juli 2014 $6,46 miljard bedroeg. Ten opzichte van de $9,9 biljoen in juli 2013 is dit een afname van $3,44 miljard.

De Turkse inflatie heeft de verwachtingen overstegen in augustus. De inflatie bedroeg die maand 9.54 procent, bijna 2 procent hoger dan de voorspelling van 7,6 procent van de Turkse Centrale Bank en de 5 procent die de bank als target hanteert. De toenemende inflatie wordt vooral veroorzaakt door stijgende voedselprijzen (plus 14,4 procent) in vergelijking met augustus vorig jaar. Vicepremier Ali Babacan heeft de aanhoudende droogte in Turkije genoemd als reden voor deze stijging.

Hoewel de economische groei in Turkije in de afgelopen jaren significant was, zijn er ook zorgwekkende ontwikkelingen zichtbaar. Ondanks dat de Turkse economie nog steeds groeit, is het tempo waarin dat gebeurt in de afgelopen periode gedaald. In het  tweede kwartaal van 2014 is de Turkse economie met 2,1 procent gegroeid. De verwachting voor het einde van 2014 is dat de Turkse economie met gemiddeld 3,2 procent groeit. Ter vergelijking: in 2011 was dat nog 9 procent. Groei is vooral te zien in de landbouwsector en in de mijnbouw.

Het werkloosheidspercentage laat een lichte verbetering zien. Volgens de laatste cijfers, uit mei, lag het percentage werklozen op 8,8 procent. Dit is het laagste werkeloosheidspercentage sinds juli vorig jaar. Een groot deel van de werklozen bestaat uit jongeren in de leeftijdscategorie 15-24, waarvan het werkeloosheidspercentage inmiddels 15,8 procent bedraagt. De algemene werkloosheidscijfers zijn lager dan die van de Europese Unie aanvang (11,5 procent in juli).

Premier Davutoğlu heeft al aangegeven het economische beleid van Erdoğan te willen voortzetten. Het aanblijven van dezelfde ministers binnen het economische blok in het kabinet bekrachtigt deze continuering. Een belangrijk doel dat de regering zich ten doel heeft gesteld is terugdringen van de inflatie  tot de door de TCB gehanteerde inflatietarget van 5 procent. Daarnaast wil de regering het CAD terugdringen door het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te vergroten en door het plaatsen van nieuwe kerncentrales.

 

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...