Reglement

Om de competitie zo eerlijk mogelijk te laten verlopen hanteren we een reglement. Dit zijn de voorwaarden waaraan elke deelnemer moet voldoen.

Lees meer...

Prijzenpakket

De winnaars van de Rob Acda Award gaan steevast naar huis met een lading prijzen! De organisatie is het hele jaar door druk bezig om interessante prijzen te verzamelen voor het prijzenpakket. De acts die in de prijzen vallen tijdens de editie van 2018/2019 gaan met dit pakket naar huis:

Winnaar Rob Acda Award

 • Optreden op Bevrijdingspop Haarlem 2019
 • Een voorprogramma in Patronaat
 • 6 keer gratis repeteren (per blok van 3 uur) bij Slachthuis Haarlem
 • Een optreden in Lokaal Haarlem waar live opnames van worden gemaakt
 • Een fotoshoot met Jaap Kroon
 • Een waardebon van Muziekhandel Alphenaar van €200,-
 • Een interview met HRLM Stadsglossy
 • Een optreden tijdens het Haerlemsche Helden Festival 2019 in Patronaat
 • Een videoclip geschoten door Haerlems Bodem
 • Een interview met 3voor12 Noord-Holland

Tweede plaats Rob Acda Award

 • Een waardebon van Muziekhandel Alphenaar van €125,-
 • 4 keer gratis repeteren (per blok van 3 uur) bij Slachthuis Haarlem

Derde plaats Rob Acda Award

 • Een waardebon van Muziekhandel Alphenaar van €75,-
 • 2 keer gratis repeteren (per blok van 3 uur) bij Slachthuis Haarlem

Publieksprijs

Speciale extra prijzen

 • De organisatie van Young Art Festival onthult tijdens de finale welke finalist naar huis gaat met een optreden op Young Art Festival 2019
 • Tobias Huveneers (programmeur Podium Victorie) kiest tijdens de finale welke finalist naar huis gaat met een voorprogramma in podium Victorie.
 • Jack Daniel’s Goodiebags voor alle bovenstaande prijswinnaars
 • Alle deelnemers mogen gratis naar de Muzikantendag
 • Alle deelnemers mogen 1 keer gratis repeteren (per blok van 3 uur)
 
Reglement

Reglement

Om de competitie zo eerlijk mogelijk te laten verlopen hanteren we een reglement. Dit zijn de voorwaarden waaraan elke deelnemer moet voldoen.

1. Alleen acts waarvan minimaal de helft van de groep in de regio Haarlem (bij twijfel check hier) woont, mogen meedoen aan de competitie. Alle genres binnen de popmuziek zijn toegestaan. 

2. Een deelnemer mag maximaal drie keer aan de Rob Acda Award meedoen (dit geldt voor zowel het meedoen aan een voorronde als het behalen van de finale). 

3. De groep draagt zorg dat Stichting Rob Acda Award tegelijk met het ondertekende inschrijfformulier in het bezit wordt gesteld van voldoende informatie over de groep in de vorm van een demo cd of MP3’s met daarop 2 of 3 nummers uit het eigen repertoire, een bandfoto en een biografie van de band. Het door de groep beschikbaar gestelde materiaal weegt mee in de beoordeling bij zowel de voorselectie als tijdens het verdere verloop van het concours. Met het akkoord gaan met dit reglement verklaart de deelnemer Stichting Rob Acda Award toestemming te verlenen voor het gebruik van de aangeleverde biografie en bandfoto in het kader van de promotie van de Rob Acda Award 2018/2019.

4. Indien de groep aan de Rob Acda Award deelneemt, verplicht zij zich hierbij tot een optreden in het kader van de voorrondes van de Rob Acda Award op een door Poppodium Patronaat, hierna te noemen Patronaat, uitgekozen tijdstip. Het optreden van de groep in de voorronde duurt maximaal 20 minuten en mag géén covers bevatten. Het optreden in de finale duurt maximaal 25 minuten en mag tevens géén covers bevatten.

5. De Flinty’s Trofee 
Indien de groep in de voorselectie niet geselecteerd wordt voor de voorrondes van de Rob Acda Award, kan de groep worden uitgenodigd voor de Flinty’s Trofee. De Flinty’s Trofee is een door jongerencentrum Flinty’s georganiseerde, één avond durende muzikale competitie. De winnaar van de Flinty’s Trofee wint een plek in de voorronde van de Rob Acda Award. Flinty’s bepaald welke bands voor de Trofee worden geselecteerd. Deelname aan de Flinty’s Trofee is niet verplicht. De winnaar van de Flinty’s Trofee verplicht zich door deelname aan de Trofee vervolgens wel aan bovenstaand artikel 4. 

6. Als een groep geselecteerd is voor deelname aan één van de voorrondes, krijgt de groep enkele weken voor de eerste voorronde bericht. Stichting Rob Acda Award maakt de indeling van de voorrondes. Bands moeten op alle genoemde voorrondes en bij selectie, op de finale kunnen spelen. Bands worden onderling niet gewisseld. De data zijn:

Kick-off in café Stiel's : 11 oktober 2018

Eerste voorronde: 16 november 2018
 
Tweede voorronde: 14 december 2019 

Derde voorronde: 18 januari 2019

Vierde voorronde: 22 februari 2019

Finale: 19 april 2019

7. Bij deelname aan de Rob Acda Award wordt een technisch formulier toegezonden waarin o.a. gevraagd wordt naar de namen en leeftijden van de groepsleden en een overzicht van het instrumentarium en vocalen. Voor een goed technisch verloop van het optreden dient dit formulier op tijd binnen te zijn bij de organisatie van de Rob Acda Award.

8. Alle groepsleden dienen met alle eigen groepsapparatuur (inclusief instrumentarium) op de dag van de voorronde rond 16.00 uur bij Patronaat aanwezig te zijn. Op dat tijdstip vindt de loting voor de volgorde van optreden plaats. Indien groepsleden te laat arriveren, kan desbetreffende groep worden uitgesloten van deelname. Alleen de band die als eerste optreedt, krijgt de mogelijkheid voor een soundcheck. Aanvang wordt nader bepaald. De leden van desbetreffende groep dienen op dat tijdstip aanwezig te zijn, zodat de geluidscontrole naar behoren kan worden uitgevoerd.

9. De opslag van het groepsmateriaal zal geschieden op een door Patronaat aangegeven wijze en in een door Patronaat aangewezen ruimte. De groep zal haar eventuele extra bühnemateriaal zelf opstellen en afbreken volgens de aanwijzingen van de stagemanager. Patronaat is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van groepsapparatuur.

10. Voor de voorronde ontvangt de groep van Patronaat polsbandjes die onder andere toegang verschaffen tot de backstage area. Deze worden uitgereikt aan de spelende groepsleden en 1 technicus of roadie. Zonder deze polsband geen toegang.

11. De groep zal gebruik maken van de P.A.-, lichtinstallatie en backline, welke zal worden geleverd en bediend door Patronaat. De geluid- en lichtmix zal geschieden door een vertegenwoordiger van Patronaat, eventueel met advies van een vertegenwoordiger van de groep. Er bestaat een mogelijkheid om aanpassingen (bijvoorbeeld een eigen snare-drum, eigen bekkens, hi-hatt, syndrum, een top van de versterker) in de backline aan te brengen. Neem, indien je dit wilt, contact op met Stichting Rob Acda Award om dit te overleggen. De door Patronaat aangewezen stagemanager beslist, gelet op de technische en organisatorische vereisten ter plekke, of deze extra’s daadwerkelijk kunnen worden aangebracht. Daarnaast kan elke band uiterlijk 1 week voorafgaand aan de show een digitale backdrop aanleveren, deze wordt tijdens de show achter of naast het podium geprojecteerd. Gebruik van videobeelden tijdens de show kan alleen in overleg met de organisatie voorafgaand aan de showdag en de band zelf is verantwoordelijk voor het starten en inladen hiervan. Fysieke backdrops kunnen niet worden gebruikt.

De backline bestaat uit: Drums: Pearl VB 825 FC 31 VB 5 delig,10 en 12 inch racktoms, 14 inch floortom, 22 inch basdrum, 14 inch snare, Cymbals Sabian AAX + Hardware. Bass: Ampeg SVT CL amp, Ampeg SVT speakerkast. Guitar: Marshall 2466 HH vintage amp, Marshall 1960 AV speakerkast en Fender 65 de luxe reverb. Toetseninstrumenten en de daarbij benodigde standaards, alsmede versterking voor andersoortige elektrische instrumenten dienen door de groep zelf te worden meegenomen.

12. De groep heeft direct vóór en na het optreden tien minuten voor opbouwen en afbreken (gelijktijdig met het afbreken c.q. opbouwen van de voorafgaande respectievelijk de nakomende groep); alles volgens aanwijzingen van de stagemanager. Indien de groep meer tijd heeft gebruikt voor het opbouwen en deze vertraging aan de deelnemer toe te rekenen is, wordt dit van de speeltijd afgetrokken.

13. Het is niet toegestaan confettikanonnen of vuurwerk te gebruiken tijdens de voorrondes of finale. 

14. De groep zal, indien zij hiervoor door de jury wordt geselecteerd, deelnemen aan de finale van de Rob Acda Award op vrijdag 19 april 2019. Voor de finale worden in totaal zes groepen geselecteerd. 

- De vier winnaars van elke voorronde (4 plekken)
- De winnaar van de publieksprijs (1 plek)
- De beste Runner up (Wildcard) (1 plek)

De winnaars in de voorronde worden geselecteerd door een professionele jury, zij kiezen per voorronde een winnaar en een Runner up. De beste runner up zal tijdens de laatste voorronde bekend worden gemaakt. De publieksprijs winnaar zal per avond worden gekozen en zal uitsluitend worden bepaald door het publiek. Stemmen kan zowel online als in de zaal, echter tellen de zaal stemmen vijf keer zwaarder dan de online stemmen. Van de in totaal 4 publieksprijs winnaars van de voorrondes, zal de groep met de meeste stemmen doorgaan naar de finale. Voor de finale set van 25 minuten is de keuze uit eigen repertoire vrij. Ook tijdens de finale is het niet toegestaan om covers te spelen. 

15. Juryuitslagen zijn bindend, er kan niet over worden gediscussieerd.

16. Door het ondertekenen van deze overeenkomst verkrijgt Stichting Rob Acda Award het recht om tijdens de voorronde en finale gespeelde uitvoeringen van de groep op te nemen op geluid en/of beelddrager. Stichting Rob Acda Award verkrijgt door ondertekening tevens het recht om van de gemaakte opnamen een live-registratie openbaar te maken en/of uit te laten zenden en om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotionele uitingen omtrent de Rob Acda Award.

17. Aanwijzingen van Stichting Rob Acda Award- en Patronaatvertegenwoordigers dienen altijd te worden opgevolgd. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist, de overwegingen gehoord hebbende, Stichting Rob Acda Award.

18. Alle deelnemers dienen zich tijdens de voorrondes en de finale professioneel te gedragen, zowel op als achter het podium.

19. Bij schending van een van de regels in dit regelement kan diskwalificatie volgen.


STICHTING ROB ACDA AWARD, augustus 2018